Afmelding af nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Loyalty Insight

Kundeanalyser generelt...

Med de samlede værktøjer bag vores kundefeedbacksystem - Loyalty FeedbackTM - og de kompetencer, som Loyalty Insight i øvrigt råder over, er det helt naturligt for os også at beskæftige os med øvrige typer af analyser. Vi ønsker dog at holde fokus på din kunde og lade denne være omdrejningspunktet for vores kontakt og dialog.

I direkte forlængelse af vores handlingsorienterede indstilling - observation, transformation, aktion - så er vi store fortalere for udvikling af et "tracking-setup". Et individualiseret analyse setup udviklet i tæt dialog mellem dig og Loyalty Insight, hvor en række væsentlige nøgletal (KPI'er eller Key Performance Indicators) for dig og din organisation nærmere defineres og løbende følges (trackes) i et aftalt tidsforløb.

En KPI kunne eksempelvis være din kundeloyalitetsscore.

Kontakt os og lad os tage en dialog om dine væsentligste målepunkter, og hvordan vi kan supportere dig i dit udviklingsarbejde. Vi ønsker ikke blot at aflevere et analyseresultat til dig. Vi vil meget gerne indgå i en tættere dialog om anvendelsen af resultaterne og prioritering af konkrete forbedringstiltag. Og også være med til at sikre gennemførelsen af disse.

I fald den pågældende analyse er bedst egnet som en online analyse, vil Loyalty Insight selv stå for dataindsamlingen. Ved alternative dataindsamlingsmetoder (telefon, kvalitative interviews m.m.) vil underleverandører blive taget i anvendelse. Loyalty Insight vil dog altid stå som entreprenør på opgaven og dermed også være den ansvarlige i relation til dig som kunde.


Tilbage til toppen
Content

Eksempler på spørgeskemaer

På demo-siden har du mulighed for at prøve nogle eksempler på spørgeskemaer, som indgår i Loyalty Feedback løsningerne.

Klik her for at komme videre til demo siden...