Afmelding af nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Loyalty Insight

Loyalty feedback No Limits...

Loyalty Feedback Large

Som navnet antyder, er der ikke nogen begrænsninger på Loyalty Feedback No Limits, hvad angår antallet af kunder, hvorfra der modtages feedback, samt antallet af supplerende spørgsmål og baggrundsvariabler.

Antallet af bruger logins og personer der kan modtage "Early Warnings" aftales individuelt. Der er mulighed for sprogversionering,integration, udvidelser og automatiseret udsendelse af dashboards og rapporter.

Indhold Antal Beskrivelse
©2010 - 2016 Loyalty Insight ApS - Loyalty FeedbackTM
Tvungen skala spørgsmål 1 Skala spørgsmål, hvor skalaen går fra 0-10.
Åbne spørgsmål 1 Kommentarfelt, hvor respondenten har mulighed for at begrunde sit svar på loyalitetsspørgsmålet.
Supplerende skala spørgsmål Efter aftale Selvvalgte supplerende skala spørgsmål.
Baggrundsvariabler Efter aftale Eksempelvis køn, alder, region etc.
"Early Warnings" Efter aftale Feedback sendes til kontaktpersonerne i virksomheden via e-mail og udsendes i form af påmindelser /meddelelser når forudbestemte betingelser er opfyldt - f.eks. hvis en respondent har svaret 0-6 på loyalitetsspørgsmålet.
Bruger login Efter aftale Bruger login til analyser, dashboards og rapporter med resultater i realtid og mulighed for filtrering på baggrundsvariabler.
Besvarelser Efter aftale Besvarelser via web eller E-mail invitationer
Workshop og support Ja Workshop og support er inkluderet.
Sprogversionering Ja Antal sprog efter aftale.
Integration Ja Baggrundsvariabler kan f.eks. integreres via "Query Strings" eller csv-fil.
Udvidelser Ja Udvidelser omfatter bl.a. udvidelser til intranet, DeskTop og interaktive StoryBoards til Touchskærme.
Push-rapporter og dashboards Ja Rapporter og dashboards kan automatisk "skubbes ud" til én eller flere e-mail-adresser i PDF-format på fastlagte tidspunkter.

 


Tilbage til toppen
Content

Demoer

Se en kort præsentation af hvordan du kan filterer på dine kundesegmenter i vores kundefeedbacksystem.

Klik her for at se præsentation...

På demo-siden har du mulighed for at prøve nogle eksempler på spørgeskemaer, som indgår i Loyalty Feedback løsningerne.

Klik her for at komme videre til demo siden...