Afmelding af nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Loyalty Insight

Visionafklaring...

Lad dine ambitioner være din ledestjerne.

Hvis du ikke er afklaret om din retning, er det svært at vide, om du er på rette spor. Hvis du ikke ved, hvor du vil hen med din organisation, risikerer du at komme til at famle i blinde. Det kan ingen være tjent med - hverken ejere eller medarbejdere.

I forbindelse med at få afklaret sit ambitionsniveau arbejder vi med at få beskrevet organisationens vision - hvad stræber vi efter, hvor vil vi hen, hvad er det vi vil opnå?

Traditionel planlægning lider ofte under, at der ikke skabes en indre begejstring og energi, som skal fungerer som en selvforstærkende effekt. Det kan en vision, fordi den i billeder beskriver den situation/den tilstand, vi ønsker at være i, når visionen er opfyldt. Kan vi først se og føle målet, så bliver vi drevet, og der afgives energi.

I visionsafklaringsprocesen handler det om at få skabt et billede af sit ambitionsniveau. En kort og præcis beskrivelse af, hvad det er, vi gerne vil opnå - hvilken position er det vi ønsker at indtage - hvad er det, vi "jagter"? Men at visionere sit ambitionsniveau er kun første del af øvelsen.


Visionsringen...

Næste skridt bliver at få etableret visionsringen, som er et udtryk for de konkrete tilstande, vi ønsker at stå i, når visionen realiseres. Hvad betyder det reelt og helt konkret, at vi har dette ambitionsniveau? Hvilke krav stiller det til os? Hvordan kommer vores organisation til at se ud? Er vi klar til at sige B, når vi har sagt A? Er vi ambitiøse nok? Er vi for ambitiøse? Er vi realistiske?

Sidst, men ikke mindst skal der skabes konsensus i virksomhedens ledelse til visionen og dens konsekvenser. De, der skaber og "ejer" visionen, har også ansvaret for at bære den videre ud i organisationen. Derude hvor visionen tilføres den energi, der skal til, for at den også lader sig realisere.

Men det starter med, at der tages ejerskab i virksomhedens ledelse - at der her sker en forankring.

Kontakt os meget gerne for en uddybning og/eller en uforpligtigende dialog om, hvordan en visionsafklaringsproces kunne planlægges hos dig.

Visionsafklaring...


Tilbage til toppen