Afmelding af nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Loyalty Insight

Måling af medarbejderengagement...

Som beskrevet under ”Kundeerfaringsledelse – de 4 kompetencer ” (læs mere...), så vil en virksomhed/organisation aldrig kunne oparbejde en høj og stærk kundeloyalitet uden der også er et højt medarbejderengagement til stede. Det er derfor vigtigt for enhver organisation, der ønsker at arbejde med kundeerfaringsledelse også løbende følger med i og måler på det til enhver tid værende medarbejderengagement i organisationen.

Med de værktøjer og den kompetence Loyalty Insight råder over vil vi også kunne være behjælpelig med denne opgave. Det enkelte interne analyse-setup aftales nærmere ud fra dine konkrete ønsker og behov, men udgangspunktet vil altid være ”Anbefalelsesspørgsmålet” suppleret med såvel tillægsspørgsmål som en række baggrundsvariable.

Vores måling af medarbejderengagementet i din organisation vil således også resultere i, at dine medarbejdere kan opdeles på de 3 typer: Anbefalere, Passive og Bagtalere. Og dit arbejde med kundeerfaringsledelse starter i princippet her. Har du tilstrækkeligt mange Anbefalere i din organisation til, at du kan få løftet din kundeloyalitet? Eller bliver du nødt til at fokusere her – at få løftet medarbejderengagementet – inden du for alvor sætter ind over for kunderne?

Kontakt os gerne for yderligere dialog og en snak om, hvordan et internt analyseset-up kunne se ud hos dig.


Tilbage til toppen
Content

Eksempler på spørgeskemaer

På demo-siden har du mulighed for at prøve nogle eksempler på spørgeskemaer, som indgår i Loyalty Feedback løsningerne.

Klik her for at komme videre til demo siden...