Afmelding af nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Loyalty Insight

Formålsbaseret ledelse...

Første væsentlige kompetence i udviklingen af en kundecentreret organisation er at få etableret en formålsbaseret ledelse, som naturligt starter med, at der udarbejdes et klart formål eller en mission med organisationens virke samt en tydelig vision. Hverken mission eller vision må begrænses til at omhandle indtjening og vækst. Det er måske interessant nok for ejere/ledelse, men ikke for organisationens væsentligste målgrupper kunder og medarbejdere. For at få skabt grobunden til loyalitet og motivation skal dette arbejde angribes langt mere holistisk.

Under punkterne ”Fundamentet – din udviklingsplatform” (læs mere...) og ”Visionafklaring” (læs mere...) kan du læse mere om Loyalty Insights metodik til udarbejdelse af henholdsvis mission og vision. En mission og vision som er tydelige i hverdagen og med til at støtte op om den daglige beslutningstagen.

Med til formålsbestemt ledelse hører også, at der er etableret en værdibaseret kultur, hvor organisationen drives ud fra et klart og konsistent værdisæt med kunden i centrum. Et værdisæt der supporter og understøtter organisationens mission og vision. Læs mere om Loyalty Insights arbejde med værdiudvikling her (læs mere...), og hvordan vi sikrer, at værdierne bliver gjort til dagligdags værktøjer, så kunden får det, kunden gerne vil have – positive oplevelser…


Tilbage til toppen
Content

Eksempler på spørgeskemaer

På demo-siden har du mulighed for at prøve nogle eksempler på spørgeskemaer, som indgår i Loyalty Feedback løsningerne.

Klik her for at komme videre til demo siden...